Ngày 26/5, Trường chính trị Tỉnh phối hợp với Thành ủy Việt Trì tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ MTTQ cấp cơ sở năm 2023. Dự và chỉ đạo lớp học có lãnh đạo trường chính trị tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Mến- Ủy viên BTV Thành ủy, dự và trực tiếp truyền giảng.

Tham gia lớp tập huấn có 180 học viên, là các cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung: Nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng. Trong các chuyên đề giảng dạy đều cập nhật quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương IV, V, VI khóa XIII; cập nhật Luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực tiễn hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng.

Đây là những chuyên đề phù hợp, có nội dung mới về lý luận và thực tiễn nhằm giúp cho các học viên cập nhật và vận dụng tốt nhất trong hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệ CNH- HĐH Đất nước nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng.

                               

Minh Chính- Đặng Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tiến độ GPMB dự án khu đô thị tại Việt Trì
Sáng nay, đồng chí Phan Trọng Tấn - PCT UBND tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Việt Trì kiểm tra tiến độ GPMB thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Tây Nam và Khu đô thị Nam Minh Phương.
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...