Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Cập nhật ngày: 02/10/2019 09:21
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

   3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất đối với sáu mươi ba (63) ô đất thuộc địa bàn phường Thọ Sơn và phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ô đất)

I

Mười tám (18) ô đất băng 2 đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tiên Cát

 

1

Ô đất số LK2-5, ô đất số LK2-9,  từ ô đất số LK3-11 đến ô đất số LK3-15

111,0

4.440.000.000

840.000.000

400.000.000

500.000

2

Ô đất số LK2-10; ô đất số LK3-10

108,0

4.320.000.000

840.000.000

400.000.000

500.000

3

Ô đất số LK2-11, LK2-14, từ ô đất số LK3-1 đến ô đất số LK3-4, từ ô đất số LK3-7 đến ô đất số LK3-9

105,0

4.200.000.000

840.000.000

400.000.000

500.000

II

Bốn mươi lăm (45) ô đất khu Long Châu Sa, phường Thọ Sơn

 

1

Ô đất số L31, ô đất số L42, ô đất số L43, ô đất số L54

76,75

997.750.000

180.000.000

50.000.000

500.000

2

Từ ô đất số L32 đến ô đất số L41, từ ô đất số L44 đến số L53

78,75

945.000.000

180.000.000

50.000.000

500.000

3

Từ ô đất số L59 đến ô đất số L64

81,0

972.000.000

180.000.000

50.000.000

500.000

4

Ô đất số L70

83,25

999.000.000

180.000.000

50.000.000

500.000

5

Ô đất số L82

82,25

987.000.000

180.000.000

50.000.000

500.000

6

Ô đất số L83

74,5

968.500.000

180.000.000

50.000.000

500.000

7

Từ ô đất số L84 đến ô đất số L94

76,5

918.000.000

180.000.000

50.000.000

500.000

8

Ô đất số L95

76,5

994.500.000

180.000.000

50.000.000

500.000

Cộng

5.464,0

120.290.000.000

 

 

 

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 11/10/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú thọ.

5. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 02/10/2019 và ngày 03/10/2019.

6. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 25/9/2019 đến 17h00 phút ngày 11/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp từ ngày 09/10/2019 đến ngày 11/10/2019.

Ghi chú: Khách hàng có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung phiếu nộp tiền sau; hoặc nộp đầy đủ cả hồ sơ và phiếu nộp tiền đặt trước (Nhưng phải nộp đầy đủ trước 17h00 phút ngày 11/10/2019).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 07h00 phút ngày 14/10/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Thuộc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.

Nơi nhận:

- UBND T.P Việt Trì;

- Báo Phú Thọ (đ/t), Cổng TTĐT STP,

- Cổng TTĐT Cục QLCS - BTC (đ/t);

- Cổng TTĐT UBND TP Việt Trì;

- GĐ, PGĐ sở (Ô Hải b/c và mời dự);

- Niêm yết: theo quy định;

- L­ưu: VT, HSĐG (Tr).

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 Đỗ Thị Kiên Tâm

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tiến độ GPMB dự án khu đô thị tại Việt Trì
Sáng nay, đồng chí Phan Trọng Tấn - PCT UBND tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Việt Trì kiểm tra tiến độ GPMB thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Tây Nam và Khu đô thị Nam Minh Phương.
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...