Thông báo xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023. ( Chi tiết dưới đường link )
Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023. ( Chi tiết dưới đường link )
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ năm 2023 ( Chi tiết dưới đường Link )
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng hai mươi chín (29) ô đất ở thuộc địa bàn phường Thanh Miếu, xã Sông Lô và xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. ( Chi tiết dưới đường link )
Quết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên Tiểu học tỉnh Phú Thọ năm 2023. và danh sách công nhận kết quả kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học tỉnh Phú Thọ năm 2023 ( Chi tiết truy cập đường Link )
Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên Tiểu học tỉnh Phú Thọ năm 2023. ( Chi tiết xem tại đường Link )
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học tỉnh Phú Thọ năm 2023
Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học tỉnh Phú Thọ năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng ba mươi (30) ô đất ở thuộc khu Đồng Đè Lót, phường Thanh Miếu và băng 2, đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tiên Cát và phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thông báo về việc về việc mất, thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì.
Thông báo và xin ý kiến kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ lần thứ IV- năm 2023 thành phố Việt Trì
Quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; nhân viên các cấp học tỉnh Phú Thọ năm 2023
Quyết định về việc phê duyệt nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng giáo viên Mầm non tỉnh Phú Thọ năm 2023
Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tiến độ GPMB dự án khu đô thị tại Việt Trì
Sáng nay, đồng chí Phan Trọng Tấn - PCT UBND tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Việt Trì kiểm tra tiến độ GPMB thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Tây Nam và Khu đô thị Nam Minh Phương.
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...