Việt Trì phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận tổ quốc cấp cơ sở năm 2023
Cập nhật ngày: 26/05/2023 09:11
Ngày 26/5, Trường chính trị Tỉnh phối hợp với Thành ủy Việt Trì tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ MTTQ cấp cơ sở năm 2023. Dự và chỉ đạo lớp học có lãnh đạo trường chính trị tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Mến- Ủy viên BTV Thành ủy, dự và trực tiếp truyền giảng.

Tham gia lớp tập huấn có 180 học viên, là các cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì. Trong thời gian một ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung: Nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng. Trong các chuyên đề giảng dạy đều cập nhật quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương IV, V, VI khóa XIII; cập nhật Luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực tiễn hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng.

Đây là những chuyên đề phù hợp, có nội dung mới về lý luận và thực tiễn nhằm giúp cho các học viên cập nhật và vận dụng tốt nhất trong hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi sự nghiệ CNH- HĐH Đất nước nói chung và thành phố Việt Trì nói riêng.

                               

Minh Chính- Đặng Dũng