Sáng ngày 5/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị nhằm triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

     Theo báo cáo, đến nay, Ủy ban bầu cử Thành phố đã ban hành Quyết định phê chuẩn và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phố đã phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và Thành lập Tổ giúp việc; Tổ rà soát, thẩm định hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026. thành lập 07 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Việt Trì tại 07 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND thành phố, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu. Số thành viên Ban bầu cử ĐB HĐND Thành phố là 77 người. UBND các phường xã đã thành lập 142 Ban bầu cử tại 142 đơn vị bầu cử để bầu 501 đại biểu HĐND phường, xã. Tổng số thành viên Ban bầu cử phường, xã là 1.182 người. Toàn thành phố có 164 tổ bầu cử tại 164 khu vực bỏ phiếu với tổng số thành viên tổ bầu cử là 2.798 người. Thành phố và các xã, phường đã hoàn thành việc thống kê, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 đảm bảo theo Luật định.

       Tại hội nghị, các ý kiến của thành viên UBBC thành phố tập trung vào các vấn đề như: đảm bảo an ninh trật tự; cách thức tuyên truyền; công tác vận động tranh cử, bỏ phiếu… nhằm đảm bảo quá trình bầu cử an toàn đúng luật định.

       Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – UV BTV tỉnh ủy yêu cầu các thành viên BCĐ UBBC thành phố phối hợp, triển khai chuẩn bị tốt theo đúng quy định các bước tiếp theo của công tác bầu cử. Trước mắt, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đường truyền đảm bảo tín hiệu cho điểm cầu tại hội nghị vận động tranh cử bằng hình thức trực tuyến tới đây từ thành phố đến 22 xã, phường; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng hình ảnh như tranh, pa nơ... tại các điểm bỏ phiếu; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cách thức bầu cử; tổ bỏ phiếu, kiểm phiếu....đến các thành viên và nhân dân. Phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn hòm phiếu và kết quả bầu cử; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm bỏ phiếu./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.