Chiều ngày 08/5, Ủy ban bầu cử thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các đồng chí là thành viên UBBC, MTTQ các phường, xã. Dự điểm cầu có các đồng chí: Cao Trần Hòa – Phó chủ tịch thường trực HĐND; Phó chủ tịch UBBC thành phố; Phạm Văn Mến – Chủ tịch UB MTTQ thành phố, Phó chủ tịch UBBC thành phố; Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố và tổ giúp việc số 1 UBBC thành phố.

      Tại điểm cầu Thành phố và xã, phường, đại biểu tham gia hội nghị đã được nghe phổ biến những nội dung về công tác bầu cử như: Một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau ngày bầu cử: việc lập, niêm yết danh sách cử tri, những người không được ghi tên vào danh sách cử tri, Phạm vi tham gia bầu cử của nhóm đối tượng cử tri, thời gian bỏ phiếu….Đồng thời, được phổ biến công việc của Tổ bầu cử như: nhận tài liệu, vật tư sử dụng trong công tác bầu cử, trang trí địa điểm bỏ phiếu; Công tác kiểm phiếu, nguyên tắc xác định người trúng cử... cùng cách thức xử lý một số tình huống bất ngờ, phát sinh trong quá trình bầu cử.

      Các đại biểu cũng được hướng dẫn việc lập các loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử. Một số lưu ý về số liệu trong các biên bản của Tổ, Ban, UBBC; Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử, Việc nộp biên bản, báo cáo đến cơ quan, tổ chức liên quan; Việc lưu trữ con dấu bầu cử…

      Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho các thành viên UBBC, MTTQ các xã, phường có thêm thông tin, hướng dẫn để triển khai các nội dung tại cơ sở theo đúng quy định, bám sát vào văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng.
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.