Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần, đến thời điểm này, công tác triển khai và chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân tại thành phố Việt Trì đã cơ bản hoàn tất.

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Việt Trì đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường xã khẩn trương tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh. Việt Trì đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử gồm 15 thành viên do đồng chí Bí Thư Thành ủy làm Trưởng Ban; thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Việt Trì nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 15 thành viên do đồng chí Bí Thư Thành ủy làm Chủ tịch UBBC; ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 28/01/2021 về triển khai công tác bầu cử, trong đó, hướng dẫn cụ thể về thời gian thực hiện các bước công việc trong công tác bầu cử, đảm bảo đúng thời gian theo luật định, từ giới thiệu quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu HĐND; kế hoạch và lịch triển khai của Thành phố; đồng thời tiến hành thảo luận để thống nhất triển khai cuộc bầu cử trong toàn thành phố.

Căn cứ số lượng đại biểu HĐND được bầu theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, sau 3 lần hiệp thương, Thường trực HĐND Thành phố, Thường trực HĐND các phường, xã đã thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện xong việc dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 35 đại biểu, giảm 05 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổng số người giới thiệu ứng cử là 56 người với Cơ cấu kết hợp: tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử là 26/56 đạt 46,4 %; tỷ lệ tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) là 23/56 đạt 41,1 %; tỷ lệ người được giới thiệu ngoài đảng là 08/56 đạt 14,3 %. Tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, phường là 830 người, tổng số đại biểu được bầu là 501 đại biểu, giảm 103 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Việt Trì có 07 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND thành phố được bầu ở mỗi đơn vị là 05 đại biểu; số thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố là 77 người. Cấp phường, xã có 142 đơn vị bầu cử, tổng số thành viên Ban bầu cử phường, xã là 1.182 người. Thành phố cũng đã thành lập 163 Tổ bầu cử tại 163 khu vực bỏ phiếu; tiến hành phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, thành lập Tổ giúp việc; 5 Tổ rà soát, thẩm định hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, phường, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử và niêm yết những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành việc in ấn, cấp phát tài liệu đến các Ban bầu cử; công tác phát thẻ cử tri đã được các tổ bầu cử cơ bản hoàn thành.

Nhằm bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử Thành phố đã thành lập Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra bầu cử, do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy là Tổ trưởng và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri đặc biệt là các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đảm bảo kịp thời, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử theo từng giai đoạn. Trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng  như Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các văn bản của Tỉnh và Thành phố; các văn bản pháp luật, như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân… Đặc biệt công tác tuyên truyền đã nhấn mạnh các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của HĐND, UBND các cấp; quyền và nghĩa vụ của công dân; Những kết quả đạt được của HĐND thành phố và cơ sở nhiệm kỳ qua; Vai trò của người đại biểu HĐND các cấp cũng như hiệu quả của các Đề án mà Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra.

Các hình thức tuyên truyền về bầu cử phong phú, đa dạng, nhằm thu hút được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt tuyên truyền trực quan trên các pano, áp phích; xe lưu động; trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Đài truyền thanh cơ sở; hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; hoạt động của các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử, UBBC thành phố đã giao cho Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố triển khai đồng bộ các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Trong đó, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại bầu cử; Nắm bắt dư luận nhân dân liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị bầu cử, tình hình mâu thuẫn trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân... Có phương án chủ động đối phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Việt Trì được đảm bảo, ổn định. Tư tưởng của các tầng lớp nhân dân yên tâm, hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tổ chức bầu cử. Đặc biệt, do tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng dịch cho các tổ bầu cử như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, tổ chức phun thuốc khử khuẩn và  đo thân nhiệt cho người dân, bố trí cán bộ y tế tại các điểm bầu cử để giúp cử tri thực hiện tốt công tác phòng dịch theo quy định.

          Với những sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và quyết tâm cao, Việt Trì đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân – ngày lựa chọn những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn là người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp./.

Ngọc Hà
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.