Làm theo Bác từ mô hình mới
Cập nhật ngày: 22/08/2018 07:30
Thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì và cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong toàn lực lượng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, có chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, nhất là xây dựng và thực hiện các mô hình làm theo Bác mới, thiết thực và có cách làm hiệu quả; tiêu biểu là mô hình: “1 tập trung, 3 đột phá”. Mô hình gồm “Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị. 3 đột phá: (1) Nắm, quản lý, giải quyết tốt tư tưởng bộ đội. (2) Xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, hội phụ nữ và hội đồng quân nhân vững mạnh toàn diện. (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu”.

Ngay sau khi mô hình trên được đề xuất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất biện pháp, triển khai tổ chức thực hiện từ Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tới từng đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn. Trên cơ sở nội dung chung của mô hình, từng cơ quan, đơn vị phường, xã, hội phụ nữ và hội đồng quân nhân căn cứ đặc điểm tình hình, theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã xác định các nội dung đột phá, tập trung xây dựng, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chính từ việc đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên đã góp phần quan trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa tích cực, không có các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Triển khai mô hình mới này, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT thành phố đã quyết tâm sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không để xảy ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị luôn nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị và địa phương. Trong 2 năm (2016, 2017) và 6 tháng đầu năm 2018, cơ quan, đơn vị không có cán bộ, đảng viên, quần chúng vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý.

Đặc biệt, năm 2018, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu với thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị của thành phố làm công tác chuẩn bị và tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố có bắn chiến đấu, được Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ nhận xét, đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Với những kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là triển khai thực hiện mô hình mới “1 tập trung, 3 đột phá” trong đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hai năm liền (2016, 2017), Ban Chỉ huy quân sự thành phố được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng của Quân khu.

PTĐT
Các tin khác:
Tình với quê hương (01/11/2021 12:12)
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang
Ngày 11/10, các lực lượng chức năng của thành phố Việt và các xã, phường liên quan đã họp triển khai các biện pháp về việc tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.