UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản số 4347/UBND-KTN về việc thực hiện kế hoạch lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị có đường sắt chạy qua thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức thực hiện các biện pháp để kiềm chế không phát sinh lối đi tự mở, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Chủ động huy động các nguồn lực của địa phương để thực hiện nhiệm vụ thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt Quốc gia trên địa bàn quản lý, phấn đấu đến hết năm 2020 xóa bỏ 38 lối đi dân sinh tự mở đã đăng kí, đến năm 2025 xóa bỏ 96 lối đi dân sinh tự mở còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai và 2 lối trên tuyến nhánh từ ga Tiên Kiên vào Công ty Cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

Sở Giao thông Vận tải có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để thực hiện tốt các quy định của Luật Đường sắt, Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ, Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện cảnh giới hoặc chốt gác tại các lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, phát huy và nhân rộng các mô hình tự quản trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tiến hành phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt, nhất là thông tin liên quan đến các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, xảy ra phổ biến để tuyên truyền, cảnh báo cho mọi người dân biết, phòng tránh.

 

 

PTĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.