Giới thiệu về xã Chu Hóa
Cập nhật ngày: 05/10/2018 11:52
Xã Chu Hoá là xã miền núi nằm ở phía Tây thành phố Việt Trì, có diện tích đất tự nhiên là: 883,1 ha. Phía Đông giáp phường Vân Phú. Phía Tây giáp xã Thạch Sơn, Lâm Thao. Phía Nam giáp xã Thanh Đình và thị trấn Lâm Thao. Phía Bắc giáp thị trấn Hùng Sơn và xã Hy Cương.

        Trên địa bàn xã có đường Lạc Hồng, đường số 2 rừng Quốc gia Đền Hùng chạy qua; đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua khu 8A, 8B và khu 6. Xã Chu Hoá rất vinh dự được đón Bác Hồ về ở và làm việc 11 ngày trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, hiện nay khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Xã Chu Hoá còn là một trong 6 xã vùng ven Đền Hùng. Toàn xã có 1.748 hộ dân gia đình, với 6.397 nhân khẩu được chia làm 10 khu dân cư. Trong đó có 9 khu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 1 khu phi nông nghiệp, cán bộ hưu và sống bằng nghề buôn bán nhỏ, làm dịch vụ. Cán bộ UBND xã theo định biên: 22 người. Đại biểu HĐND xã: 27 người.

          Trong những năm qua, tình hình kinh tế - Xã hội trên địa bàn xã ổn định. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Uỷ ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có biện pháp chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình của địa phương, bảo đảm sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của chính quyền các ngành, khu dân cư và nhân dân, nên kinh tế - xã hội cơ bản đạt được những kết quả trên từng lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt  13,83 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản ước đạt 16,02 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo cấy 120 ha/ 120 ha đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 93,5%.

        Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống nhân dân ngày càng đi lên, thời gian tới, Chính quyền và nhân dân xã Chu Hóa cùng chung sức đồng lòng, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt còn hạn chế, đặc biệt là các tiêu chí công trình vệ sinh, bảo biểm y tế…..Tiếp tục thực hiện xây dựng hạ tầng khu Hóc Đài giai đoạn I, huy động nguồn đóng góp của nhân dân để xây dựng đường bê tông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và ngân sách địa phương, nguồn nhân dân đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng./.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phường Nông Trang tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng
Sáng ngày 26/4, UBND phường Nông Trang đã tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên phần đất dành cho đường sắt và đường bộ.
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.