Chiều ngày 28/8, Trường Chính trị Tỉnh và Thành ủy Việt Trì phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2023. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự.

Sau thời gian 05 ngày, 114 học viên đã được truyền giảng nội dung bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Chương trình học tập đã cung cấp cho học viên các chuyên đề, kiến thức lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của các thầy cô giáo, thái độ học tập nghiêm túc, các học viên đã hoàn thành chương trình học và đạt yêu cầu viết bài thu hoạch. Kết quả, 11,4% học viên được xếp loại xuất sắc; 44,7% học viên đạt loại giỏi, 43% đạt loại khá.

Sau chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các học viên sẽ có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng động cơ vào Đảng, tích cực rèn luyện và phấn đấu để sớm trở thành người đảng viên, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác./.

Ngọc Hà – Đặng Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phường Nông Trang tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng
Sáng ngày 26/4, UBND phường Nông Trang đã tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên phần đất dành cho đường sắt và đường bộ.
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.