Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2023
Cập nhật ngày: 29/08/2023 15:47
Chiều ngày 28/8, Trường Chính trị Tỉnh và Thành ủy Việt Trì phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2023. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy đã đến dự.

Sau thời gian 05 ngày, 114 học viên đã được truyền giảng nội dung bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Chương trình học tập đã cung cấp cho học viên các chuyên đề, kiến thức lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của các thầy cô giáo, thái độ học tập nghiêm túc, các học viên đã hoàn thành chương trình học và đạt yêu cầu viết bài thu hoạch. Kết quả, 11,4% học viên được xếp loại xuất sắc; 44,7% học viên đạt loại giỏi, 43% đạt loại khá.

Sau chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các học viên sẽ có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng động cơ vào Đảng, tích cực rèn luyện và phấn đấu để sớm trở thành người đảng viên, có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác./.

Ngọc Hà – Đặng Dũng