Chiều ngày 02/02, Cơ quan Chính quyền thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2024. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố, Thủ trưởng Cơ quan chính quyền Thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Cơ quan chính quyền Thành phố hiện có 282 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng, trong đó có 102 đồng chí nữ, 180 đồng chí nam. trình độ thạc sỹ chiếm 41,8%; trình độ đại học và tương đương chiếm 57,8%, các cán bộ, công chức thành phố đều đáp ứng tiêu chuẩn năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng phù hợp với ngạch công chức và vị trí việc làm theo quy định.

Năm 2023, Lãnh đạo Cơ quan chính quyền Thành phố đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật cho cán bộ công chức, lao động. Chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu nội dung, chương trình công tác năm của đơn vị và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra từ đầu năm. Từng bước đổi mới hình thức học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo được sự nhất trí cao trong toàn cơ quan, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện có hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ quan luôn được duy trì. Đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nêu cao thái độ phục vụ Nhân dân, tinh thần gương mẫu trong công tác, qua đó xây dựng được tập thể Cơ quan đoàn kết, thống nhất, không có các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, cục bộ, bè phái.

Các phòng, ban, đơn vị cơ quan chính quyền thành phố đều đã xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản đến từng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; Cơ bản các đồng chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; giúp UBND Thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra về phát triển kinh tế; xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; văn hóa xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội... Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCCLĐ như BHXH, BHYT, khoán công tác phí, thực hiện việc nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Làm tốt công tác chăm lo, đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên công đoàn và các đoàn viên gặp hoạn nạn khó khăn đột xuất. Trong năm cơ quan chính quyền đã vận động ủng hộ các quỹ như: mái ấm công đoàn; quỹ vì người nghèo; quỹ Bảo trợ trẻ em.

Với những nỗ lực phấn đấu, năm 2023, 01 tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 11 tập thể đạt lao động xuất sắc và 13 cá nhân được đề nghị UBND Tỉnh khen thưởng; Nhiều tập thể và cá nhân được đã UBND Thành phố khen thưởng.

Hội nghị đã tổ chức ký giao ước thi đua, với mục tiêu 95% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên; trên 98% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% gia đình cán bộ, đảng viên trở lên đạt gia đình văn hóa. Cơ quan Chính quyền Thành phố được công nhận đạt chuẩn về văn hóa. Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

 

Ngọc Hà – Đặng Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang
Ngày 11/10, các lực lượng chức năng của thành phố Việt và các xã, phường liên quan đã họp triển khai các biện pháp về việc tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.