CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG
Cập nhật ngày: 26/10/2018 07:19
Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng

BAN TỔ CHỨC

               Họ và tên                   Chức danh
 Tạ Chí Dũng Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức
 Cao Thị Hồng Huế Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
 Bùi Mạnh Thường Phó Trưởng Ban Tổ chức 

 


ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY

Họ và tên

Chức danh

 Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT 

 Nguyễn Thị Huệ

Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT 

 Đào Thị Thu Hương

Phó Chủ nhiệm UBKT 

 

BAN TUYÊN GIÁO

Họ và tên

Chức danh

 Trần Quang Bính

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo 

  Trần Ngọc Sơn

 Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

  Trần Thị Thu Huyền

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 

 

BAN DÂN VẬN

Họ và tên

Chức danh

 Nguyễn Thị Bích Quy Phó Trưởng Ban Dân Vận
Nguyễn Thị Thúy Phó Trưởng Ban Dân Vận

 

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

Họ và tên

Chức danh

 Lê Thị Phương Linh

Thành ủy viên, Chánh văn phòng

Nguyễn Vạn Thắng 

Phó Chánh Văn phòng

Lê Thị Thu Hà                               Phó Chánh Văn phòng

 

Các tin khác:
THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY (26/10/2018 10:10)
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.