Ngày 5/7/2024, Thành ủy Việt Trì phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khoá 2 năm 2024. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp - Phó bí thư thường trực thành uỷ đã đến dự.

      Trong thời gian 3 ngày, 200 học viên là những quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các chi bộ Đảng cơ sở sẽ được được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Mỗi chuyên đề được các giảng viên giới thiệu, truyền đạt được bổ sung, cập nhật những nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; qua đó, góp phần giúp cho học viên vận dụng xây dựng động cơ, phương hướng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Cuối khóa học, các học viên sẽ đi thực tế và viết bài thu hoạch.

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.