Ngày 20/9, đoàn giám sát của HĐND Tỉnh khu vực Việt Trì tiến hành giám sát kết quả thực hiện Dự án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính giai đoạn 2021- 2025 và các năm tiếp theo tại thành phố Việt Trì. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Tỉnh khu vực Việt Trì, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND Thành phố; Lãnh đạo HĐND, UBND Thành phố và các đồng chí Lãnh đạo phòng ban, đơn vị liên quan.

Thành phố Việt Trì có diện tích tự nhiên hơn 11.149ha, gồm 22 đơn vị hành chính (13 phường, 9 xã). Triển khai Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính cho các phường xã giai đoạn 1995- 1998 ở các tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 với tổng số trên 151.000 thửa đã được lập bản đồ địa chính. Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định 1082 ngày 5/5/2009 và Quyết định số 2098 ngày 2/8/2012 của UBND Tỉnh, thành phố Việt Trì đã đo đạc cho 3 xã: Hùng Lô. Kim Đức và Hy Cương, 19 phường xã đang được triển khai. Cụ thể: 05 phường, xã: Minh Nông, Vân Phú, Thụy vân, Thanh Đình, Phượng Lâu đã triển khai từ tháng 11/2022 dự kiến hoàn thành tháng 11/2023; 05 phường xã: Minh Phương, Dữu Lâu, Trưng Vương, Chu Hóa, Sông Lô đã triển khai từ tháng 6/2023 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2024; 09 phường xã còn lại dự kiến đến tháng 01/2024 sẽ cơ bản hoàn thành việc lựa chọn các đơn vị tư vấn và triển khai đo đạc.

Tại buổi giám sát, sau khi nghe báo cáo kết quả của thành phố Việt Trì trong thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính giai đoạn 2021- 2025 và các năm tiếp theo, các thành viên đoàn giám sát đã phát biểu những ý kiến, làm rõ các số liệu, quá trình, cũng như thuận lợi, khó khăn tại thành phố Việt Trì khi tiến hành thực hiện Dự án.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Trì, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà thành phố Việt Trì đã làm được trong thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính giai đoạn 2021- 2025. Để có thể hoàn thành Dự án đúng tiến độ đề ra cần nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt từ thành phố đến cơ sở, vì vậy đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị thành phố Việt Trì cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: xác định chất lượng thực hiện dự án là quan trọng hàng đầu, tiếp tục căn cứ và triển khai các hướng dẫn, Quyết định của Tỉnh về số hóa hồ sơ địa chính; đặc biệt coi trọng nội dung, phương pháp tuyên truyền để người dân hiểu, nắm rõ và đồng lòng trong thực hiện dự án; trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo cấp Thành phố thường xuyên nghe báo cáo, nắm và giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn cụ thể cho cơ sở; bố chí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện. Ở cấp phường, xã cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và người dân trong khi tiến hành đo đạc.Với đơn vị tư vấn cần xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung nhân lực, phương tiện, thực hiện đúng tiến độ đề ra...

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Kiểm tra và đề xuất phương án cưỡng chế kiểm đếm tại Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì
Chiều ngày 21/11, đồng chí Phạm Xuân Hiệp - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra tiến độ triển khai và nắm bắt tình hình dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì.
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang
Ngày 11/10, các lực lượng chức năng của thành phố Việt và các xã, phường liên quan đã họp triển khai các biện pháp về việc tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.