Ngày 8/7, HĐND thành phố Việt Trì, khoá XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tiến hành kỳ họp thứ Tám. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Trần Hoà – Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ toạ kỳ họp.

      Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Bảy; Xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố.

      6 tháng đầu năm 2024, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ngành của tỉnh, sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự chủ động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, đã phát huy được nội lực, đoàn kết thống nhất, kinh tế - xã hội Thành phố tiếp tục phát triển ổn định, tổng thu NSNN trên địa bàn do thành phố thực hiện là 531,24 tỷ đồng/KH 1.100 tỷ đồng, đạt 48,3% kế hoạch, bằng 88,4% so với cùng kỳ; Chi ngân sách cấp thành phố theo dự toán HĐND giao 553,35 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, bằng 132,7% so với cùng kỳ; các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ; công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì và nâng cao; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

      Tại kỳ họp, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, các đại biểu HĐND thành phố đã lựa chọn các vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị và các vấn đề mà cử tri và Nhân dân thành phố quan tâm để thảo luận, giải trình, chất vấn, góp phần vào thành công của kỳ họp đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

 

     HĐND thành phố đã thảo luận dân chủ và thông qua Nghị quyết về quyết toán thu - chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với ông Đặng Trần Minh và ông Phạm Văn Mến. Đồng thồi cũng tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố. Ông Vũ Kim Đức đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Pháp chế với sự đồng thuận cao.

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì nhấn mạnh: Năm 2024 là năm quan trọng, quyết định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2026 đã đề ra.

      Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2024, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch: Đề án xây dựng đô thị văn minh hiện đại trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch phát triển các ngành dịch vụ của thành phố giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công bố Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 để làm cơ sở thực hiện tốt công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đây là căn cứ quan trọng để thực hiện các kế hoạch đầu tư phát triển đô thị; làm tốt nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch đối với các dự án, khu vực tạo thuận lợi cho công tác đầu tư, giải ngân vốn.

      Đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản và kinh doanh hộ cá thể. Tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu trả nợ xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội.

     Kỳ họp thứ Tám, HĐND thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để thành phố Việt Trì phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2024. 

Thu Phương - Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.