Sáng 26/3, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại thành ủy Việt Trì, kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

       

     Dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Việt Trì; Nguyễn Ngọc Sơn – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Đặng Trần Minh – Phó bí thư thường trực Thành ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các phòng, đơn vị liên quan.

        Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 33, các cấp ủy đảng, chính quyền của thành phố Việt Trì đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa được tiến hành đồng bộ. Qua đó, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực văn hóa được nâng lên. Các phong trào, các cuộc vận động được nhân dân đồng tình hưởng ứng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tạo điều kiện phát triển; các di tích lịch sử, các lễ hội truyền thống được quan tâm, bảo vệ, tôn tạo và phát huy.

        Hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa được tăng cường; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đồng bộ. Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của thành phố gần 57.300 hộ, chiếm 97,1%; 169/176 khu dân cư đạt văn hóa, chiếm 96%; tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở đạt trên 60%; tiếp tục bảo tồn, phát huy 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Hiện thành phố có 56 di tích và cụm di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh; 47 di sản văn hóa phi vật thể; hơn 80 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ.

        Các thành viên đoàn kiểm tra và đại biểu thành phố Việt Trì đã trao đổi, thảo luận những tồn tại, hạn chế và các vấn đề liên quan đến tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn, phát huy 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; xây dựng con người mới, đô thị văn minh...

        Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vi Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà thành ủy Việt Trì đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 33 trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Thành ủy Việt Trì tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, con người đã được nêu trong Nghị quyết; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, phong cách công dân thành phố Việt Trì thanh lịch, mến khách, thân thiện, giàu tính nhân văn mang đậm tình người đất Tổ và Bộ quy tắc ứng xử văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, phong cách công dân của thành phố; Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của thành phố đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thành phố tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách phù hợp cho phát triển văn hoá, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động  nguồn lực để phát triển văn hóa…/.

 

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang
Ngày 11/10, các lực lượng chức năng của thành phố Việt và các xã, phường liên quan đã họp triển khai các biện pháp về việc tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.