Chiều ngày 23/5, đoàn kiểm tra của Thành ủy Việt Trì do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tiếp tục chương trình làm việc, thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đảng bộ phường Bến Gót.

      Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp và sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Thành ủy- HĐND -UBND thành phố Việt Trì. Đảng bộ và nhân dân phường Bến Gót đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường, hoạt động của chính quyền được nâng lên, vai trò của MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân được phát huy, quy chế dân chủ ở cở sở được mở rộng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách nửa nhiệm kỳ  đạt 47,1 tỷ đồng, tăng 269 % so với Nghị quyết ĐH XII đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,65% (giảm 0,11 % so với Nghị quyết ĐH XII đề ra, hiện còn 11 hộ nghèo). Tỷ lệ BHYT toàn dân đến năm 2023 đạt 92,5%. Giải quyết việc làm bình quân 110 người lao động/năm (tăng 1,1%). Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 97,3% (tăng 2,3%). Tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%.

      Trong thực hiện khâu đột phá phát triển dịch vụ, đầu tư kết cấu hạ tầng và xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Đến nay, Phường đã vận động nhân dân xã hội hóa thảm bê tông nhựa đường ở tổ 18 khu Kiến Thiết, tổ 2 khu Việt Hưng. Xã hội hóa lắp 07 điểm với 14 mắt camera an ninh trung tâm đặt tại Công an phường giám sát tại các nút giao thông và trong các khu dân cư. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện xã hội hóa lắp bóng điện chiếu sáng, xây dựng tuyến mương thoát nước, hỗ trợ khu dân cư mua sắm đầu tư trang thiết bị nhà văn hoá, mua sắm máy tính cho trường Tiểu học…. với trị giá hàng tỷ đồng. Trong lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ, đến nay toàn phường có 228 hộ kinh doanh dịch vụ, Doanh thu hàng năm hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Mỗi năm giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng thêm từ 8% trở lên…

      Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã tham gia đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ nhằm giúp đảng bộ phường Bến Gót đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe thành viên đoàn phát biểu ý kiến đánh giá, phân tích, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của đảng bộ phường Bến Gót, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận, đồng chí biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong Ban thường vụ, BCH đảng bộ Phường Bến Gót đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng khá toàn diện trên các lĩnh vực.

      Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, Đảng bộ phường cần tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ công chức để phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao;; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng phường ngày một đổi mới, phát triển.

       Đảng bộ phường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, nhất là phát huy tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ;, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị. và xây dựng nếp sống văn minh. Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, góp phần cùng thành phố xây dựng chính quyền điện tử. Đồng chí nhấn mạnh: Là một phường cửa ngõ, có vị trí quan trọng của thành phố, Đảng bộ phường xác định rõ mục tiêu Đại hội đã đề ra, kết hợp với các chương trình, kế hoạch thành phố giao để bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ. Nội dung nào cần thiết có thể xây dựng thành kế hoạch chuyên đề để tập trung triển khai đạt kết quả cao nhất.

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra tiến độ GPMB dự án khu đô thị tại Việt Trì
Sáng nay, đồng chí Phan Trọng Tấn - PCT UBND tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Việt Trì kiểm tra tiến độ GPMB thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Tây Nam và Khu đô thị Nam Minh Phương.
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...