Sáng ngày 16/5, đoàn kiểm tra của Thành ủy Việt Trì do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại đảng bộ phường Minh Nông.

    Trong nửa nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ phường Minh Nông đã ban hành 32 Nghị quyết, 15 chương trình và chương trình hành động, 35 kế hoạch, 03 hướng dẫn, 59 thông báo và thông báo kết luận và gần 216 văn bản các loại để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án đã đáp ứng nhu cầu phát triển, có tính khả thi, phù hợp với điều kiện đặc điểm địa phương, dần đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền phường.

     Trong 11 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra tính đến giữa nhiệm kỳ, kết quả các chỉ tiêu đều đảm bảo tiến độ đề ra, là cơ sở để hoàn thành đến cuối nhiệm kỳ. Tiêu biểu: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm so với dự toán được giao. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm hàng năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế thực hiện đến giữa nhiệm kỳ 2020 -2025 là 95,5%. Hàng năm giải quyết việc làm cho 210 lao động. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 94%.

     Phát biểu kết luận, Nguyễn Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ phường Minh Nông đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 tới nay. Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những hạn chế cần khắc phục; đồng chí đề nghị thời gian tới, phường tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, vi phạm trật tự xây dựng. Thực hiện rà soát các trường hợp cấp đất, giao đất để hướng dẫn thủ tục đảm bảo đúng quy trình, quy định.

      Đồng chí chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Phường Minh Nông là địa phương đang có nhiều công trình, dự án nên cần tập trung giải quyết đơn thư khiếu nai, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng. Phối hợp thực hiện công tác đo đạc bản đồ để quy chủ và xác định các loại đất trên địa bàn. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác xây dựng, trật tự đô thị. Đảng bộ phường cũng cần nghiên cứu rà soát lại chỉ tiêu nghị quyết đại hội để xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung nhằm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án tại thành phố Việt Trì
Ngày 28/7, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án tại thành phố Việt Trì. Cùng đi có Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV...
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...