Sáng ngày 19/9, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Thành ủy Việt Trì tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp học có 100 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh cơ sở của Thành phố. Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 02 chuyên đề: Cựu chiến binh tham gia phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong các chuyên đề bài giảng đều đề cập quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị TW4, TW5, TW6 khóa XII, XIII.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm cung cấp, cập nhật thông tin; các kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ; nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Hội Cựu chiến binh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những kiến thức của lớp tập huấn cũng sẽ giúp cho các cán bộ Cựu chiến binh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Hà – Đặng Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.