Sáng ngày 21/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Thành ủy Việt Trì tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ h ội n ông dân cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 130 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn Thành phố. Trong thời gian 1,5 ngày, các học viên sẽ được truyền giảng 04 chuyên đề: Nông dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Hội Nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; Học tập Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp và Chuyên đề công tác hòa giải ở cơ sở. Đây là những chuyên đề có nội dung mới, thiết thực đối với các học viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng cán bộ Hội, góp phần nâng cao trình độ thực tiễn, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Kiểm tra và đề xuất phương án cưỡng chế kiểm đếm tại Dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì
Chiều ngày 21/11, đồng chí Phạm Xuân Hiệp - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra tiến độ triển khai và nắm bắt tình hình dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì.
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang
Ngày 11/10, các lực lượng chức năng của thành phố Việt và các xã, phường liên quan đã họp triển khai các biện pháp về việc tiếp tục duy trì cấm bán hàng ở Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì.