Chiều ngày 14/06, HĐND phường Nông Trang- thành phố Việt Trì khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề về việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình: Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của phường Nông Trang về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường Vân Cơ với phường Nông Trang- thành phố Việt Trì; Tờ trình về việc đề nghị HĐND phường ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường Vân Cơ với phường Nông Trang; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường về tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp Chuyên đề HĐND phường Nông Trang khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thực hiện Đề án, UBND phường Nông Trang đã tiến hành các bước theo quy trình, quy định về việc sáp nhập phường Vân Cơ với phường Nông Trang. Kết quả lấy ý kiến cử tri, đã có 99,96% cử tri đồng ý với phương án sáp nhập.

Theo Đề án, sau khi sáp nhập phường Vân Cơ với phường Nông Trang tên gọi hành chính mới là phường Nông Trang; diện tích tự nhiên là 2,87km2; quy mô dân số 29.196 người; đơn vị hành chính liền kề là các phường: Vân Phú, Dữu Lâu, Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông và Minh Phương.

Tại kỳ họp, trên tinh thần dân chủ, 100% đại biểu HĐND phường Nông Trang  khóa X đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập phường Vân Cơ với phường Nông Trang- thành phố Việt Trì.

Minh Chính- Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.