Sáng 3/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Khắc Định – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Việt Trì về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023.

      Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí: Phan Trọng Tấn – TUV, Phó chủ tịch UBND Tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Thành phố có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Nguyễn Ngọc Sơn –TUV, Chủ tịch UBND Thành phố; Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan.

      Ngay sau khi Nghị quyết số 19-NQ/TW ban hành, UBND thành phố Việt Trì đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các văn bản về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2017 – 2021, Việt Trì đã thực hiện sáp nhập, giải thể giảm 04 đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố (gồm: sáp nhập Nhà Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố; Giải thể Ban Quản lý chợ Thành phố, Giải thể Thư viện Thành phố, Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố). Giảm 01 đơn vị sự nghiệp giáo dục do Sáp nhập Trường MN Hoa Phượng vào Trường MN Ánh Sao. Năm 2022, thực hiện tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường thành Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Việt Trì trực thuộc UBND Thành phố; Tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố và bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ. Năm 2023, thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm y tế. Tính chung giai đoạn 2018-2023, Việt Trì đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 05 đơn vị sự nghiệp (tỷ lệ giảm 5,7%).

      Thành phố cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được giao; thực hiện hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới. Đến nay, Việt Trì có tổng số 3.261 người, giảm 12,9% tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên so với năm 2015.

      Nhìn chung, tổ chức bộ máy từ cấp thành phố đến cơ sở đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được rà soát, điều chỉnh; khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị được nâng lên, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

      Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố cũng đề xuất một số khó khăn, hạn chế trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Việc thực hiện giảm biên chế sự nghiệp khó khăn, chưa thật sự phù hợp, đặc biệt là biên chế giáo viên và mô hình trường học tự chủ biên chế. Vấn đề chế độ đãi ngộ đối với viên chức y tế, giáo dục; việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao còn nhiều hạn chế cần có cơ chế chính sách để tháo gỡ…

      Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Định – Ủy viên BCH TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả thành phố Việt Trì đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; trong đó thành phố đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch cụ thể, triển khai nghiêm túc, trách nhiệm việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Thành phố đã rất tâm huyết, sát thực tiễn, giúp Đoàn giám sát có thêm thông tin, đặc biệt là nhìn nhận được những khó khăn của các đơn vị trong việc tiến hành tự chủ, đổi mới quản lý, thu hút nguồn nhân lực. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Việt Trì sớm xây dựng kế hoạch chuyển Trung tâm y tế thành phố về địa phương quản lý trong năm 2024, tổ chức lại trạm y tế phường xã phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn.

      Trước đó, đoàn giám sát đã đi thực tế tại Trung tâm y tế Thành phố, nghe báo cáo tình hình hoạt động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị của đơn vị. Thay mặt đoàn, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tặng hoa, quà chúc tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm y tế Việt Trì tiếp tục nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.