UBND thành phố Việt Trì vừa tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và kết quả thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chình phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, với vai trò là cơ quan thường trực cho UBND thành phố, Công an TP Việt Trì đã thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện, nổi bật là đã kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 của UBND Thành phố và các phường xã, khu dân cư; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng dịch vụ công. Đến nay đã hoàn thành triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu; phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư; cấp thẻ CCCD đạt 100% công dân đủ điều kiện và 80% tài khoản định danh điện tử; 100% cán bộ, công chức làm TTHC cho người dân sử dụng dữ liệu khi tra cứu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc sử dụng dữ liệu dân cư tại ứng dụng VneID mức 2.

Trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; TP Việt Trì đã xây dựng được 254 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, thành lập 107 “Điểm chữa cháy công cộng”, tổ chức 422 lớp tập huấn cho trên 40.000 người; trang bị phương tiện và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa làm được và những khó khăn vướng mắc; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến quan trọng góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới.

 

                                                            

Thu Phương – Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.