Việt Trì khai giảng lớp đối tượng 4 năm 2023
Cập nhật ngày: 28/08/2023 13:35
Sáng 28/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Việt Trì đã tổ chức khai giảng lớp đối tượng 4 năm 2023 cho 150 cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố. Dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Nguyễn Thu Hiền- Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của 9 chuyên đề chính gồm: quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối vưới Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Những kiến thức được cung cấp tại lớp học là cơ sở để học viên vận dụng thực hiện theo cương vị, chức trách, tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên và nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khu phố, tổ dân cư và trong các trường học trên địa bàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thành phố Việt Trì vững mạnh.

                                            

Minh Chính- Đặng Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.