Việt Trì hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân
Ngày cập nhật : 02/11/2023 | Lượt xem : 5844