Thành phố tiến hành khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an năm 2022
Ngày cập nhật : 10/12/2021 | Lượt xem : 7666