Việt Trì sẽ có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2023
Ngày cập nhật : 28/05/2023 | Lượt xem : 6182