Thành phố Việt Trì Một năm nhìn lại
Cập nhật ngày: 05/01/2021 09:51
Năm 2020 đã đi qua, đánh dấu 1 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải đối mặt với bao khó khăn và biến động. Với thành phố Việt Trì, cũng là một năm nỗ lực đổi thay, vươn lên từ những thế và lực mới. Những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực là mình chứng khẳng định quyết tâm và tâm huyết của Đảng bộ, chính quyền,nhân dân Việt Trì trong quá trình xây dựng trở thành đô thị trung tâm vùng của cả nước, là thành phố lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam.

          Là một năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, ngay từ đầu, thành phố đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, đầu tiên phải là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường đoàn kết, tạo khối thống nhất trong toàn Đảng bộ cùng hướng về mục tiêu chung xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, xác định nhiệm vụ then chốt là phát triển kinh tế. Thành phố đã tăng cường, coi trọng công tác quy hoạch từ  tổng thể tới chi tiết trong từng ngành, lĩnh vực, đô thị, các công trình phúc lợi. Trong năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 10.000 tỷ đồng, đạt trên 134% kế hoạch năm. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 tác động đến quá trình sản xuất, tuy nhiên, một số ngành vẫn có sản lượng vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như Nhôm, Dịch vụ tráng phủ kim loại, Cấu kiện hiển thị… Tổng mức lưu chuyển hàng hóa lưu chuyển bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu thụ tiêu dung xã hội đạt trên 16.300 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Thành phố đã tập trung triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tới 100% các xã, sau 10 năm, đến nay, Việt Trì được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

         Thực hiện 03 khâu đột phá của thành phố được xác định tại Đại hội lần thứ XX, đối với lĩnh vực đầu tư, trong năm qua, UBND thành phố đã triển khai quyết liệt việc quảng bá, kêu gọi và huy động các nguồn lực đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại I. Thực hiện các dự án nâng cấp mở rộng, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đầu tư, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.Trong năm 2020, Thành phố đã tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 theo quy hoạch; phê duyệt 25 đồ án quy hoạch chi tiết; Hoàn thành gắn biển tên đường, tên phố, Biển, ngõ, ngách và đánh số nhà trên địa bàn; Hoàn thành xây dựng 1 số công trình, hạng mục chỉnh trang đô thị như đường Vũ Thê Lang; đường Hai Bà Trưng; hạ tầng đường Vũ Thê Lang… Thành phố và các đơn vị trực thuộc, các xã, phường đã thực hiện đầu tư lũy kế 294 công trình, dự án với tổng mức đầu tư lũy kế gần 7.000 tỷ đồng. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đã thẩm định và cấp trên 9.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân; đồng thời đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và quản lý trật tự đô thị.

         Cùng với đó, Việt Trì đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển cho các lĩnh vực văn hóa, xã hội.Trong lĩnh vực giáo dục, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số/KHHGĐ đều đạt kế hoạch đề ra. Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng nhân dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, trong đó đáng chú ý là việc tổ chức thành công 02 hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh là Giải Bơi chải mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang và Giải đua xe đạp thành phố mở rộng năm 2020. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt được nhiều kết quả tốt và kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, nhiệm vụ giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu.

Thành phố cũng đã đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, thực hiện phát hành văn bản điện tử có chữ kỹ số của lãnh đạo Thành phố; thực hiện quy trình xử lý văn bản trên môi trường điện tử; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; triển khai phần mềm một cửa điện tử tại 22 xã, phường.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thành phố Việt Trì sẽ tiếp tục tranh thủ thời cơ, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm tiếp tục tập trung chỉ đạo các khâu đột phá, trong đó, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và xây dựng đô thị văn minh văn hóa. Đảng bộ thành phố sẽ tập trung chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ; Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, chú trọng công tác bảo vệ và cải thiện môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

         Niềm vui cho người dân thành phố khi Khu di tích lịch sử Đền Hùng được công nhận là Khu du lịch Quốc gia; Việt Trì được công nhận hoàn thành xây dựng Nông thôn mới và vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ, những ghi nhận đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao vị thế, cũng như tạo tiền đề, niềm tin phấn khởi để toàn Đảng bộ thành phố cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI;  xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra./.

 

Tạ Hữu Đông
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Thành phố Việt Trì: Cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện Dự án khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn
Ngày 12/01/202 1 , UBND thành phố đã tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất của 07 hộ dân để thực hiện Dự án Khu nhà ở đô thị phía Nam đồng Lạc Ngàn thuộc phường Tân Dân. Đồng chí Phạm Xuân Sơn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang