Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 265/UBND-YT
Người ký : PCT Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 27/01/2022
Ngày có hiệu lực : 27/01/2022