Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 192/UBND-VP
Người ký : CT: Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 08/02/2023
Ngày có hiệu lực : 08/02/2023