Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 220/UBND-YT
Người ký : PCT: Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 13/02/2023
Ngày có hiệu lực : 13/02/2023