Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 576/QÐ-UBND
Người ký : PCT: Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 14/02/2023
Ngày có hiệu lực : 14/02/2023