Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 853/KH-UBND
Người ký : PCT: Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 05/04/2024
Ngày có hiệu lực : 05/04/2024