Loại văn bản : Luật
Số hiệu : 430/KH-UBND
Người ký : PCT: Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 08/03/2023
Ngày có hiệu lực : 08/03/2023