Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 179/KH-UBND
Người ký : PCT: Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 07/02/2023
Ngày có hiệu lực : 07/02/2023