Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 258/KH-UBND
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 27/01/2022
Ngày có hiệu lực : 27/01/2022