Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 405/KH-UBND
Người ký : PCT: Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 06/03/2023
Ngày có hiệu lực : 06/03/2023