Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 311/KH-UBND
Người ký : CT: Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 21/02/2023
Ngày có hiệu lực : 21/02/2023