Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 157/KH-BCÐ
Người ký : PCT: Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 02/02/2023
Ngày có hiệu lực : 02/02/2023