Loại văn bản : Các Văn Bản Khác
Số hiệu : 133/HD-PGD&ÐT
Người ký : Trưởng phòng GD&ĐT: Đào Mạnh Thắng
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 21/05/2024
Ngày có hiệu lực : 21/05/2024