Tóm tắt đề án sắp xếp phường Thọ Sơn với phường Bến Gót thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 21/05/2024 15:58
Tóm tắt đề án sắp xếp phường Thọ Sơn với phường Bến Gót thành phố Việt Trì

Tóm tắt đề án sắp xếp phường Thọ Sơn với phường Bến Gót thành phố Việt Trì