CỔNG thông tin điện tử thành phố việt trì

Đơn vị Xã Kim Đức

Giới thiệu về xã Kim Đức
(Cập nhật ngày: 30/11/2022 08:08)
Xã Kim Đức nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, cách trung tâm thành phố 7km, có diện tích tự nhiên 960,16ha, Trong đó: Đất nông nghiệp: 760,15 ha chiếm 79,16%; Đất phi nông nghiệp: 197,32ha chiếm 20,55%; Đất chưa sử dụng: 0,42 ha chiếm 0,04%. Xã có 9 khu hành chính, hộ 2820 với 10.068 nhân khẩu được phân bổ ở 9 khu dân cư. Đảng bộ xã có 415 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ. Trong đó có: 9 chi bộ khu dân cư, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an, 01 chi bộ doanh nghiệp
Tìm kiếm:  
  Tin sự kiện
  GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu về xã Kim Đức
Xã Kim Đức nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, cách trung tâm thành phố 7km, có diện tích tự nhiên 960,16ha, Trong đó: Đất nông nghiệp: 760,15 ha chiếm 79,16%; Đất phi nông nghiệp: 197,32ha chiếm 20,55%; Đất chưa sử dụng: 0,42 ha chiếm...