Chi cục thuế Thành phố triển khai việc thí điểm việc gắn mã QR định danh người nộp thuế
Cập nhật ngày: 04/06/2024 15:35
Ngày 04/6, Chi cục thuế thành phố Việt Trì đã triển khai thí điểm việc gắn mã QR định danh người nộp thuế tại địa bàn phường Gia Cẩm. Đây là nội dung trong Đề án “Chuyển đổi số trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hộ kinh doanh”

Theo đó, 144 hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường Gia Cẩm sẽ được gắn một bảng mã QR tại vị trí thuận lợi, dễ quan sát phục vụ việc quét mã bằng thiết bị điện tử di động thông minh.  Qua quét mã QR sẽ hiển thị đầy đủ thông tin được công khai của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, như: tên người nộp thuế, mã số thuế, loại thuế, thông tin khoản thuế, mức doanh thu, thuế khoán, trạng thái hoạt động...giúp hộ kinh và cá nhân kinh doanh có thể tự tra cứu, theo dõi thông tin thuế của bản thân, hộ gia đình.  Đặc biệt, mà QR này sẽ phục vụ hiệu quả công  tác theo dõi, quản lý người nộp thuế, hỗ trợ cung cấp thông tin được công khai cho cơ quan quản lý nhà nước, khách hàng, người dân.

Sau khi triển khai thí điểm tại địa bàn phường Gia Cẩm, Chi cục thuế thành phố Việt Trì sẽ tổ chức đánh giá toàn diện mô hình, từ đó điều chỉnh và đưa ra giải pháp hợp lý để triển khai rộng khắp trên địa bàn Thành phố. Công tác này sẽ góp phần thực hiện công tác quản lý thuế một cách dễ dàng, tránh bỏ sót, chống thất thu hộ kinh doanh một cách hiệu quả./.

 

Ngọc Hà – Đặng Dũng