Việt Trì họp Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ hai mươi ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật ngày: 01/06/2024 10:19
Chiều ngày 31/5, Thành ủy Việt Trì đã họp Ban chấp hành lần thứ hai mươi ba, khóa XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị.

      Hội nghị đã nghe báo cáo dự thảo Đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, sẽ sáp nhập phường Vân Cơ và phường Nông Trang thành đơn vị hành chính mới và dự kiến lấy tên là phường Nông Trang; Nơi đặt trụ sở làm việc tại phường Nông Trang; Sáp nhập phường Thọ Sơn và phường Bến Gót thành đơn vị hành chính mới và dự kiến lấy tên là phường Thọ Sơn, nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại phường Thọ Sơn. Đến nay, công tác niêm yết văn bản, tổ chức hội nghị tại khu dân cư lấy ý kiến người dân cơ bản đã hoàn thành và đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

      Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: Dự thảo đề án đã căn cứ vào các tiêu chí, lịch sử, truyền thống, tập tục, điều kiện kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính. Đây là chủ trương nhất quán, đúng đắn, khách quan giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, tạo cân đối, hài hòa trong phân bố dân cư, khắc phục tình trạng một số đơn vị hành chính quá nhỏ, không đủ năng lực phát triển.

     Với sự thống nhất, nhất trí cao của các địa phương, đặc biệt là nhân dân, thời gian tới, Thành phố và các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc triển khai Đề án sáp nhập đảm bảo sát với thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đại đa số Nhân dân./.

 

Ngọc Hà – Minh Quang