Việt Trì thu hoạch lúa vụ Mùa năm 2024.
Cập nhật ngày: 24/05/2024 09:47
Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố Việt Trì đang tiến hành thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2024. Dự kiến năng suất lúa năm nay ước đạt 62 tạ/ha.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân các địa phương đã tiến hành thu hoạch lúa vụ Xuân. Năm nay, toàn thành phố Việt Trì gieo cấy trên 1.260 ha lúa, đạt trên 110% kế hoạch được giao, trong đó Lúa Lai 330ha, lúa chất lượng cao 650ha, giống SRI trên 1000ha. Với định hướng cơ cấu theo hướng giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa thuần chất lượng cao cùng với sự chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ, nên diện tích nhiễm sinh vật hại đều được phòng ngừa kịp thời, năng suất sản lượng không bị ảnh hưởng. Năng suất bình quân vụ Xuân năm nay ước đạt 62 tạ/ha, sản lượng dự kiến đạt trên 7.800 tấn. Theo chỉ đạo của Thành phố, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch, các địa phương sẽ triển khai kế hoạch vụ Mùa./.

 

Ngọc Hà – Đặng Dũng