Tóm tắt đề án sắp xếp phường Vân Cơ với phường Nông Trang thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 21/05/2024 14:44
Tóm tắt đề án sắp xếp phường Vân Cơ với phường Nông Trang thành phố Việt Trì

Tóm tắt đề án sắp xếp phường Vân Cơ với phường Nông Trang thành phố Việt Trì