Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Cập nhật ngày: 16/05/2024 09:52
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.

Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện tình trạng một số người dân câu cá xung quanh hồ Công viên Văn Lang, gây mất mỹ quan và vi phạm nội quy quy định hồ công viên Văn Lang. Thành phố Việt Trì đã tổ chức đoàn kiểm tra, nhắc nhở người dân, yêu cầu chấm dứt hoạt động này. Theo đó: mọi tổ chức, cá nhân khi tham quan, tham gia các hoạt động trong phạm vi Công viên Văn Lang phải có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nội quy Quản lý Công viên Văn Lang. Nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan, trật tự trong khu vực Công viên; Nghiêm cấm việc tự ý câu cá, đánh bắt thủy sản trong phạm vi Công viên Văn Lang khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thành phố yêu cầu mọi người dân chấp hành nghiêm nội quy, nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định./.

Ngọc Hà – Đặng Dũng