Việt Trì huấn luyện dân quân năm thứ Nhất và dân quân binh chủng
Cập nhật ngày: 08/05/2024 15:50
Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, hiện nay, thành phố Việt Trì đang tiến hành huấn luyện dân quân năm thứ Nhất và dân quân binh chủng cho dân quân các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian 12 ngày, hơn 420 chiến sĩ dân quân đến từ các xã, phường của Thành phố được chia theo nhóm binh chủng và được học các chuyên đề: giáo dục chính trị, pháp luật; Quân sự chung; Làm công tác dân vận trong huấn luyện; Huấn luyện chuyên ngành, gồm các binh chủng y tế, pháo binh, công binh, phòng không không quân, thông tin, hoá học và trinh sát.

Thông qua tập huấn  giúp cán bộ dân quân của các phường xã nắm được những vấn đề về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, với những dân quân năm thứ nhất thì đây là những nội dung cơ bản, quan trọng giúp họ hoàn thành vai trò chiến sĩ dân quân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Minh Chính- Huy Hưng